Hvad er Open Space ?
Open Space Træning og arrangementer
Eksempler på Open Space arrangementer
Logistik
Litteratur
Andre metoder
Hvad er Open Space Institute Denmark ?
Links
Kontakt
Hvad er Open Space ? PDF Udskriv Email
Artikelindeks
Hvad er Open Space ?
Page #
Page #
Page #
Alle sider

I OST gælder 4 principper:
principles
 • De der end måtte deltage, er de rette personer
 • Hvad der end sker, så er det det eneste, som kunne være sket
 • Det starter når tiden er inde
 • Når det er slut er det slut
- og en lov: De to fødders lov

Hvis en deltager under forløbet kommer i en situation, hvor han/hun ikke lærer noget, skal deltageren bruge sine to fødder til at gå til et mere produktivt sted.

Denne lov medfører bl.a. at deltagere som sætter stor pris på at høre sig selv tale, er alene efter 10 min - de andre er gået -, og at de mindre produktive diskusioner hurtigt er afsluttet
law

Historie

Open Space Technology blev første gang beskrevet af Harrinson Owen i 80´erne. I mellemtiden er flere tusinde facilitatorer verden over blevet uddannet i at bruge metoden.

I Danmark har Open Space været kendt omrking 15 år, men udbredelsen af metoden er for alvor accelereret i 2000.

Harrison Owen fik idéen til Open Space efter at have arrangeret endnu en konference, hvor deltagerne på trods af, at de var tilfredse, alligevel syntes, at det vigtigste havde været kaffepauserne! Udenfor det officielle konferenceprogram fik deltagerne diskuteret de virkeligt vigtige emner og oftest med mest energi. Så hvorfor ikke forsøge at skabe en mødeform, hvor "kaffepauserne" havde en central plads?

Men hvad er det egentlig man kan takke succesen fra kaffepausen for?
- man taler om de ting man gerne vil tale om
- med de mennesker man gerne vil snakke med
- og så længe det stadig er interresant nok....

Med OST blev denne idé perfektioneret i nogle få principper og en meget stærk struktur.

OST er en metode som mobiliserer deltagernes viden og erfaringer og hvormed store grupper kan løse komplekse problemer på 1-3 dage: Een dag til løsningen i store linier, 2-3 dage hvis målet er en fuldstændig udarbejdet, koordineret og realistisk plan.

OST er en metode, som mobiliserer viden og erfaring hos deltager og dermed giver store grupper mulighed for at løse komplekse problemer på 1-3 dage.

Organisationers kompetence til at løse opgaver er kun delvist tilgængelig i topmanagement. Den egentlige kompetence er spredt ud i hele organisationen, og/eller hos flere organisationer/interessenter. Den tid der er tilrådighed til at løse problemer og skabe accept bliver samtidigt mindre og mindre. Derfor er OST meget hurtigt blevet populær, som en metode til til løsning af komplekse problemer med mange involverede parter.


Filosofi

OST er en metode, der skaber udvikling i store grupper. Metoden giver gruppen mulighed for at organisere sig selv i en simpel og klar ramme, og giver alle deltagerne mulighed for aktivt at deltage i løsningen af komplekse problemer, hvor løsningen er ukendt.

OST bygger på den grundholdning, at deltagerne i mødet vil bidrage effektivt og med energi i udarbejdelse af en løsning, hvis problemet er klart og vedkommende for dem, og der samtidig er en "åben plads" til at organisere arbejdet selv i en enkel struktur. Alle deltagere har mulighed for at påvirke dagsorden og resultat. En mulighed og frihed som følges med deltagerens ansvar for resultatet.


Betingelser for Open Space

Der er flere metoder der kan bruges til at løse et komplekst problem. Mange andre teknikker virker også i store grupper. Netop fordi der er så mange andre teknikker, er det meget vigtigt at vælge netop den teknik som passer bedst til Deres specifikke situation.
I tilfælde hvor de følgende fire forudsætninger er opfyldt/tilstede er Open Space Technology langt den mest effektive. Er nedenstående forudsætninger ikke opfyldt/tilstede, vælg da en anden metode!
Open Space er langt den mest effektive, når det drejer sig om:

 • Et klart og kraftfuldt formuleret problem
 • En kompleks problemstilling enten på indholdssiden eller fordi der er stor uenighed blandt de involverede om løsningen.
 • Løsningen på problemet er ukendt
 • De involverede i problemløsningen er meget forskellige
 • Der er et stort tidspres og løsning af problemet kan ikke vente


Udbytte af Open Space

Der er tre niveauer i udbyttet af et Open Space

 • På indholdssiden bliver alle relevante emner og problemer taget op til diskussion og konklusion og eftersom grupperne tager emner op parallelt, kan et meget stort antal emner behandles på meget kort tid. Konklusionerne fra de enkelte møder rapporteres med det samme og offentliggøres for mødedeltagerne og giver dermed mulighed for løbende at analysere og følge op på gruppediskussionerne.
 • Metoden giver en unik ramme, hvor deltagerne har alle muligheder for at mødes og danne nye netværk.
 • Mødet er selvorganiserende og effekten af at arbejde succesfuldt på en usædvanlig fri måde giver en høj grad af ansvarsfølelse blandt deltagerne. En følelse der ofte rækker langt ud over mødets varighed. Deltagerne har alle muligheder for at komme til orde og blive hørt og taget alvorligt. Denne gode erfaring giver ofte baggrund for at skabe en mere dynamisk og lærende organisation efter det egentlige Open Space.


 
Danish(DK)Nederlands (NL-BE)English (United Kingdom)