Wat is Open Space Technology ?
Kursussen en bijeenkomsten
Voorbeelden van Open Space bijeenkomsten
Logistiek
Literatuur en materiaal
Andere methoden voor grote groepen
Wat is het Open Space Institute ?
Links
Kontakt
Wat is Open Space Technology ? PDF Afdrukken E-mail
Artikelindex
Wat is Open Space Technology ?
Page #
Page #
Page #
Alle pagina's

Vier principes en een wet

principles
  • De deelnemers zijn de juiste personen
  • Wat er gebeurt, is het enige dat kan gebeuren
  • Het begint wanneer het begint
  • Als het voorbij is, is het voorbij

 

- en één wet, de Wet van de Twee Voeten:

Als een deelnemers zich in een situatie bevindt waarin hij niets leert, niet geinspireerd wordt, en evenmin het gesprek een betere richting kan geven, is hij verplicht zijn twee voeten te gebruiken om naar een productiever gesprek te gaan.

Deze wet heeft onder meer tot gevolg, dat deelnemers die zichzelf graag horen praten,
na 10 minuten alleen zijn - de anderen zijn vertrokken - , en dat de minder productieve discussies
snel zijn afgelopen.
law 

Geschiedenis

Harrison Owen beschreef Open Space Technology (OST) voor het eerst in de 80er jaren.
Intussen zijn er duizenden “facilitators” over de gehele wereld opgeleid die de methode toepassen. In het nederlandstalig gebied is de methode al een kleine tien jaar bekend, maar wordt hij met name de laatste jaren vaker toegepast.

Harrison Owen kreeg het idee voor de methode na een conferentie, waar de deelnemers - hoewel zij tevreden waren - vonden dat het beste onderdeel van de conferentie de koffiepauze was geweest ! De écht belangrijke onderwerpen hadden zij “tussendoor” besproken, en vaak met veel meer enthousiasme dan tijdens het officiële programma.

Maar waaraan is eigenlijk het succes van de koffiepauze te danken ?
- je praat over die dingen waarover je graag wilt praten
- met de mensen met wie je wilt praten
- en zolang als het nog interessant genoeg is .........

OST is dan ook een methode waarin met behulp van een krachtige structuur en enkele eenvoudige principes de “koffiepauze” geperfectioneerd is om op een gezamenlijk resultaat uit te kunnen komen.

OST is een methode die de kennis en ervaringen van deelnemers mobiliseert en waarmee grote groepen complexe problemen in 1-3 dagen kunnen oplossen: één dag voor een oplossing in grote lijn, 2-3 wanneer een volledig uitgewerkt, gecoördineerd en realistisch actieplan de doelstelling is.

De capaciteit van een organisatie om complexe vraagstellingen op te lossen ligt slechts ten dele bij het management, maar is veelal verspreid over een groot deel van de organisatie (of andere belanghebbenden zoals klanten en leveranciers). De beschikbare tijd om een vraagstelling op te lossen, maar ook om een draagvlak voor de oplossing te creëren wordt steeds korter. Daarom neemt de populariteit van Open Space toe als een methode om complexe vraagstellingen waarbij velen betrokken zijn, snel op te lossen.


Filosofie

OST is een methode die ervoor zorgt dat grotere groepen binnen het gegeven raamwerk zich organiseren rond de belangrijkste thema’s en een oplossing vinden.
Alle deelnemers nemen actief deel aan het werken aan een oplossing voor vraagstellingen waarvoor de oplossing onbekend is.

OST heeft als uitgangspunt dat de deelnemers aan de bijeenkomst gemotiveerd en effectief aan een oplossing zullen werken, als de vraagstelling helder is, door hen belangrijk wordt gevonden, en er een open ruimte en duidelijk raamwerk is gecrëerd waarbinnen zij zichzelf kunnen organiseren. Alle deelnemers hebben invloed op de agenda en op het eindresultaat - een gegeven waarin zowel een kans als een verantwoording ligt voor elke deelnemer.


Belangrijke randvoorwaarden


Er zijn meerdere methoden die kunnen worden toegepast bij het oplossen van een complex probleem. Veel andere technieken werken ook bij grote groepen. Juist omdat er zoveel andere technieken zijn, is het erg belangrijk om te kiezen voor de techniek die het best bij uw specifieke situatie past. Indien aan de volgende vier voorwaarden wordt voldaan, is Open Space Technology veruit het meest effectief. Mocht er niet voldaan worden aan onderstaande voorwaarden, kies dan voor een andere methode!

De randvoorwaarden:

1.    Er is een duidelijk vraagstelling aanwezig. Deze vraagstelling is voor alle betrokken erg
    belangrijk.
2.    De vraagstelling is complex. Onder de betrokken zijn er veel verschillende meningen.
3.    De oplossing is onbekend.
4.    De tijd dringt.


Welk resultaat kun je van Open Space verwachten ?

Er zijn drie soorten resultaat van een Open Space bijeenkomst:

Inhoudelijk worden de thema’s die als het meest relevant worden geidentificeerd besproken. Aangezien vele groepen paralel werken, kan een groot aantal thema’s worden behandeld in korte tijd. De conclusies van elk gesprek worden onmiddelijk in computers ingetoetst en uitgeprint, zodat alle deelnemers kunnen volgen wat in de loop van de bijeenkomst door de verschillende groepen wordt geproduceerd. Het verslag is aan het einde van de bijeenkomst af, zodat men onmiddelijk aan de slag kan gaan met conclusies.

Een tweede resultaat is dat de methode sterk netwerkbevorderend is.
Deelnemers die normaal geen contact met elkaar hebben, bespreken thema’s die
zij allen van belang vinden.

Ten derde is de bijeenkomst “zelforganiserend”, en het effect van de ervaring zeer effectief samen te werken aan een belangrijke vraagstelling is een krachtige stimulans voor motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel bij deelnemers.
Een Open Space bijeenkomst inspireert vaak tot meer dynamiek en leren in de organisatie. 
Danish(DK)Nederlands (NL-BE)English (United Kingdom)